Όροι Ενοικίασης

 

Πολιτική Ακύρωσης/Αλλαγής

Δεχόμαστε οποιαδήποτε ακύρωση κράτησης αυτοκινήτου είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν την άφιξη σας με επιστροφή της προκαταβολής 100%

Για οποιαδήποτε ακύρωση σε λιγότερο χρονικό διάστημα των είκοσι πέντε (25) ημερών παρακρατείται το 30%  (προκαταβολή) από το συνολικό ποσό της ενοικίασης, με δικαίωμα χρήσης της εντός ενός έτους

Αλλαγή για ώρα, ημερομηνία και κατηγορία αυτοκινήτου μπορεί να γίνει έως και 48 ώρες πριν τη μίσθωση ή της αλλαγής που πρόκειται να γίνει, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και πάντα κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας.

Βασικοί Όροι

Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις αναφέρονται  σε  κατηγορία οχήματος και όχι σε ένα συγκεκριμένο  μοντέλο αυτοκινήτου. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας για μια καταχωρημένη  κράτηση της, η Paros2GO  διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει αναβάθμιση  κατηγορίας οχήματος  στον πελάτη χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Οδηγός

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη και για ορισμένους τύπους οχημάτων 32 έτη

Και μέγιστο όριο ηλικίας 75  έτη

Άδεια Οδήγησης

Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του  διπλώματος οδήγησης της χώρας τους.

 • Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Τρόπος Πληρωμής

Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα για εγγύηση της ενοικίασης ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά.

 • Οι παραδόσεις και οι Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας έχουν επιβάρυνση 15€

Επιπλέον Οδηγός

Ο κάθε επιπλέον οδηγός έχει χρέωση  2€/ημέρα.

Σύστημα Πλοήγησης(GPS)

Η χρέωση για το GPS είναι 5€/ημέρα κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 60€/ενοικίαση.

WIFI Mobile Internet 4G

Η χρέωση για το wifi mobile internet  είναι 5€/ ημέρα 1GB/ ημέρα  κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας

Παιδικό Κάθισμα

Η χρέωση για παιδικό κάθισμα ορίζεται στα 2€/ημέρα κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 20€/ενοικίαση.

Καύσιμα

Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη εκκίνησης ο πελάτης  επιβαρύνεται με 15 ευρώ για κάθε ένα όγδοο καυσίμου που υπολείπεται. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ’ ότι παρελήφθη.

Ατύχημα

Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία άμεσα και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του πελάτη μας, επιβαρύνεται με 20€ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος.

Γενικοί Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου 

 • Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία Paros2Go Car Rental Experts, στο εξής Paros2Go, εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες καθώς και εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.
 • Ο Μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και το σκοπό για το οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Paros2Go το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα (ρεζέρβα, γρύλο, εργαλεία, φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο, κεραία) που το συνοδεύουν στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Paros2Go, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσης καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Μετά την παρέλευση 60 λεπτών από το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του αυτοκινήτου ο μισθωτής χρεώνεται με το 1/4 της ενοικίασης ημέρας. Εάν η παράδοση του αυτοκινήτου παρέλθει άνω των τεσσάρων (4) ωρών χρεώνεται  το 100% της ημέρας.  Η Paros2Go διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη είσπραξης της αποζημίωσης. Η Paros2Go έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης ή της κείμενης νομοθεσίας.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής και ο οποιοσδήποτε υπογράφει το παρόν συμφωνητικό υποχρεούται να κάνει καλή και σύμφωνη με τον προορισμό και το παρόν χρήση του αυτοκινήτου, να κλειδώνει και να φυλάσσει αυτό κάνοντας χρήση των συστημάτων ασφαλείας και να λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωσης της αξίας του εν γένει. Η Paros2Go αντίστοιχα να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την ύπαρξη λαδιών, νερού κ.λπ. την κατάσταση των ελαστικών και την ασφάλεια κινήσεως του πριν την παράδοση του στον εκάστοτε πελάτη/ενοικιαστή.
 • Για την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως ή τηλεφωνικώς την Paros2Go 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.
 • Ο μισθωτής πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. καθώς και κάθε άλλη διάταξη της Τροχαίας. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. η ποινή και το πρόστιμο βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή.
 • Απαγορεύεται ρητώς στον μισθωτή να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για:

– Nα μεταφέρει βαρέα πράγματα

– Nα μεταφέρει περισσότερα πρόσωπα από όσα αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας του

– Nα το εκμισθώνει σε τρίτους

– Nα ακολουθεί ή να μετέχει σε αγώνες μηχανοκίνητων οχημάτων

– Nα το παραχωρεί να το οδηγούν άλλοι, που δεν αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης.

 • Απαγορεύεται ρητώς και κατηγορηματικώς η χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ και οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει την οδήγηση.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κλπ.) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός, υποχρεούται άμεσα:

– Nα μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο

– Nα σημειώσει το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το αυτοκίνητο

– Nα ειδοποιήσει την αστυνομία στο τηλ 100 προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη τυχόν υπαρχόντων τραυματιών

– Nα επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την Paros2Go στο τηλ. +30 2284300980

– Nα συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία από κάθε τρίτο

– Nα φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατό.

 • Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο κατάστημα της Paros2Go και να παραδώσει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες.
 • Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός 12 ωρών.
 • Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει μόνο ο μισθωτής και κάθε πρόσθετος οδηγός, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο παρόν συμφωνητικό. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να κατέχουν Ελληνική  Ευρωπαϊκή ή Διεθνή άδεια οδηγήσεως που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον από την ημερομηνία ενοικίασης.
 • Το κόστος των καυσίμων βαρύνει τον μισθωτή. Χρησιμοποιείται μόνο αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα από ότι είχε όταν παραδόθηκε, ο μισθωτής βαρύνεται με 15 ευρώ για κάθε ένα όγδοο καυσίμου που υπολείπεται.
 • Η περιοδική συντήρηση των αυτοκινήτων παρέχεται από την Paros2Go. Απαγορεύεται η επισκευή του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή σε περίπτωση βλάβης. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων αντικαθίστανται σε τακτά διαστήματα λόγω φυσικής φθοράς. Ζημίες λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου, όπως ενδεικτικά καταστροφή ελαστικών από πεζοδρόμιο και λακκούβες, βαρύνουν το μισθωτή.
 • Απαγορεύεται η φόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοία και η έξοδος του αυτοκινήτου από τα όρια Πάρου/Αντιπάρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη και ρήτρα πεντακοσίων (500) ευρώ.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ρυπαντικών ουσιών, ναρκωτικών και κάθε άλλου ασχέτου με την παρούσα σύμβαση, όπως και η χρήση του αυτοκινήτου ως οργάνου για διάπραξη παράνομης πράξης. Η παράβαση του όρου αυτού καθώς και η εκ της παράβασης απορρέουσα ζημιά αναλαμβάνεται από τον μισθωτή οδηγό.
 • Η Paros2Go καμία ευθύνη δεν φέρει για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή καθώς και αυτών που επιβαίνουν στο εκμισθωμένο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
 • Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Paros2Go δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Paros2Go για την ανωτέρω αιτία.
 • Ο μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την Paro2Go. Ρητά συμφωνείται ότι η Paros2Go έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία, όταν ο μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος. • Κατοικίδια. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις (όπως σκύλοι οδηγοί ή υπηρεσίας) στις οποίες πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδεια από την Paros2Go

 

Rental Car Experts Insurance (Ασφάλειες)

CDW Απαλλαγή ευθύνης ζημιών

Ο ενοικιαστής καλύπτεται για οποιαδήποτε ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα:

 • πάνω από 650 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων A, Β, C
 • πάνω από 800 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων D, E, F
 • πάνω από 950 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων SUV, 7seater

Απαιτούμενη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές στα ελαστικά, τις ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος καθώς και την φθορά εσωτερικού σαλονιού αυτοκινήτου, και την απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed Αποζημιώσεις

ECDW – Extra Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών 

Ο ενοικιαστής καλύπτεται για οποιαδήποτε ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα:

 • πάνω από 300 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων A, Β, C
 • πάνω από 400 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων D, E, F
 • πάνω από 550 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων SUV, 7seater

Απαιτούμενη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές στα ελαστικά, τις ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος καθώς και την φθορά εσωτερικού σαλονιού αυτοκινήτου, και την απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων. Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed Αποζημιώσεις

SCDW – Super Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών

Ο ενοικιαστής καλύπτεται για οποιαδήποτε ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα:

 • πάνω από 250 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων A, Β, C (33€ ανά ημέρα)
 • πάνω από 350 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων D, E, F (46€ ανά ημέρα)

Απαιτούμενη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές στα ελαστικά, τις ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος καθώς και την φθορά εσωτερικού σαλονιού αυτοκινήτου, και την απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων. Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed Αποζημιώσεις

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

 • Ζημιές στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου
 • Πρόστιμα που προκύπτουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
 • Μηχανικές βλάβες με υπαιτιότητα ενοικιαστή
 • Ζημιές σε εξωτερικούς καθρέπτες
 • Ζημιές στα ελαστικά, ζάντες ή τάσια
 • Ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου
 • Ζημιά ή απώλεια κεραίας
 • Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την παράνομη ή μη σύμφωνη με το παρόν χρήση
 • Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του οχήματος, σε χωματόδρομο, παραλία, δασική έκταση ή σε άλλο σημείο εκτός ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από οδηγό μη δηλωμένο, ή οδηγό που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed.

Αποζημιώσεις από Αμέλεια/Φθορά/Καταστροφή/Απώλεια:

 • Κλειδί οχήματος: Auto (απλό) 70€ / Auto (με μπουτόν): 120€ / Moto: 50€
 • Baby Seat 100€
 • Baby Booster 60€
 • Μπαταρία 80€
 • Κεραία 40€
 • Ζάντα αλουμινίου 100€
 • Ζάντα σιδερένια 80€
 • Τάσι ρόδας 30€
 • Καθρέφτης (τζάμι): 25€
 • Καθρέφτης (πλαστικό περίβλημα με μηχανισμό) 90€
 • Πατάκια 30€
 • Λερωμένα Καθίσματα/Ταπετσαρία 80€
 • Υαλοκαθαριστήρας 10€
 • Τέντα κάμπριο 450€
 • Συσκευή MiFi (WIFI) 100€
 • Συσκευή GPS 100€

 

Λοιποί Όροι

Δεν είναι δυνατή η ενοικίαση οποιουδήποτε οχήματος για διάρκεια άνω των 30 ημερών μέσω του www.paros2go.com

 • Το αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της Paros2Go. Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μίσθωσης. Ο μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Paros2Go. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.
 • Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με το Μισθωτή.
 • Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Paros2Go και του μισθωτή.
 • Η Paros2Go δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμφωνητικό.
 • Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως.
 • Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται να γίνει στην πιστωτική του κάρτα οποιαδήποτε χρέωση απορρέει από τους όρους του παρόντος, είτε αυτή αφορά τη μίσθωση, την εγγύηση, είτε πιθανή ζημιά – αποζημίωση – έξτρα παροχή/υπηρεσία.
 • Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Paros2Go όσο και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μίσθωσης ή/και αντικαταστάσεως του αρχικά εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο.
 • Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Paros2Go.
 • Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού.
 • Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Paros2Go και του μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαιοσύνης. Με την υπογραφή του παρόντος ρητώς δηλώνεται προς την Paros2Go από εμένα τον μισθωτή οδηγό του αυτοκινήτου ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω όρων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα υποσχόμενος την τήρησή τους.
Scroll to Top